HEMSTÄDNING.

Hemstädning i privata bostäder görs på så vis att man kommer överens om vad som ska göras och gör en provstädning för att få en så korrekt tid som möjligt. Så får ni ett pris på vad arbetet kommer att kosta per tillfälle.

Givetvis finns möjlighet till RUT avdrag-förutsatt att Du är berättigad till det. Hantering av RUT avdrag ombesörjs av oss.

RUT är en skattereduktion  som fastställs av skatteverket med upp till 50% avdrag på arbetskostnaden, dock kan avdrag ej beviljas med mer än du betalt in i skatt under året.

Läs mer på  www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad  och på denna sida också,

www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/rotrutarbete/nyareglerforrotochrutarbete2016.4.3810a01c150939e893f8301.html