PRISLISTA

Detta är en prislista på avgifter och tjänster.

Debitering av löpande arbete sker med minimum 2 timmar.

Pris på större jobb som skall utföras lämnas efter kontakt.(offert)

 

Faktura avgift. 30kr
Löpande timpenning 420kr
Timpenning för kund med abonemang. 390kr
Framkörning för kund med abonemang. 50kr
Framkörning för kund utan abonemang. 200kr
Tilläggs tjänster. ( Pris efter RUT) Pris
invändig rengöring av micro. 75,00 kr
Invändig rengöring av ugn. 150,00 kr
Invändig rengöring av dubbelugn. 200,00 kr